Privacyverklaring

Persoonsgegevens die worden verwerkt.
Zero Treze kan persoonsgegevens over u verwerken, doordat u gebruik maakt van de diensten van Zero Treze, en/of omdat u deze zelf bij het invullen van een contactformulier op de website aan Zero Treze verstrekt.

Zero Treze kan de volgende persoonsgegevens verwerken:
- Uw voor- en achternaam
- Uw adresgegevens
- Uw telefoonnummer
- Uw e-mailadres
- Uw gestuurde documenten t.b.v. een offerte, factuur of anderszins
- Uw rekeningnummer
- Uw IP-adres

Waarom Zero Treze gegevens nodig heeft.
Zero Treze verwerkt uw persoonsgegevens doorgaans om telefonisch contact met u op te kunnen nemen als u daar om verzoekt, en/of om u schriftelijk (per e-mail en/of per post) te kunnen benaderen indien u telefonisch onverhoopt niet bereikt kunt worden. Daarnaast kan Zero Treze uw persoonsgegevens gebruiken in het kader van het uitvoeren van een met u gesloten overeenkomst van opdracht, doorgaans bestaande uit het sturen van facturen.

Hoe lang Zero Treze gegevens bewaart
Zero Treze bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren, waarvoor uw gegevens worden verzameld. Uw gegevens worden niet langer dan een jaar bewaard indien er geen overeenkomst met u tot stand komt.

Delen met anderen
Zero Treze verstrekt uw persoonsgegevens alléén aan derden indien dit nodig is voor de uitvoering van een overeenkomst met u, of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

In kaart brengen websitebezoek
Op de website van Zero Treze worden geen algemene bezoekgegevens bijgehouden, zoals het IP-adres van uw computer en het tijdstip van opvragen en eventuele gegevens die uw browser meestuurt. Deze gegevens worden gebruikt voor analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Zero Treze gebruikt in voorkomend geval deze informatie uitsluitend om de werking van de website te verbeteren. Deze gegevens worden zo veel mogelijk geanonimiseerd en worden niet aan derden verstrekt.

Google Analytics
Zero Treze maakt geen gebruik van Google Analytics om bij te houden hoe gebruikers de website gebruiken en hoe effectief de Adwords-advertenties van Zero Treze bij Google zoekresultaatpagina’s zijn. Indien Zero Treze gebruik gaat maken van Google Analytics zal dit via deze site kenbaar gemaakt worden.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. U kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar info@zerotreze.nl. Zero Treze zal zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek reageren.

Beveiligen
Zero Treze neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. De website van Zero Treze maakt gebruik van een betrouwbaar SSL Certificaat om te borgen dat uw persoonsgegevens niet in verkeerde handen vallen. Als u de indruk heeft dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, of indien u meer informatie wenst over de beveiliging van door Zero Treze verzamelde persoonsgegevens, neem dan contact met Zero Treze op via info@zerotreze.nl. De website www.zero treze.nl is een website van Zero Treze.

Bereikbaar
Zero Treze is bereikbaar via het telefoonnummer 06 2168 916 4 of per mail via info@zerotreze.nl.
Per post is Zero Treze te bereiken via: Secretariaat Zero Treze, Montfortanenlaan 64, 5042 CX Tilburg.